Blog Ipon
wettelijk huwelijk

Wat is een wettelijk huwelijk en wat heb je er voor nodig?

Het wettelijk huwelijk.

Een wettelijk huwelijk brengt op administratief vlak grondige veranderingen teweeg. Daarom kan het belangrijk zijn om informatie in te winnen over wat de Belgische wet allemaal te vertellen heeft over het huwelijk. Wat zijn bijvoorbeeld de wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen? En welke formaliteiten gelden er allemaal in België? Ook uw belastingen worden anders berekend nadat u getrouwd bent. Die berekening kan ook afhangen van het huwelijksvermogensstelsel dat u kiest. U kunt ook het best op voorhand nagaan of het nodig is om een huwelijkscontract te laten opstellen bij een notaris.

Aangifte

Wie wil trouwen, moet daar minstens veertien dagen voor de geplande huwelijksdatum aangifte van doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte gebeurt in de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkingregister.

Toekomstige echtgenoten die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten de volgende documenten meenemen:

  1. Een identiteitsbewijs.
  2. Als er een huwelijkscontract is, moet u een attest voorleggen van de notaris die het contract heeft opgesteld.

De ambtenaar van de burgerlijke stand oordeelt of de voorgelegde documenten volstaan.

Tot de dag van het huwelijk kan iedereen verzet tegen het huwelijk aantekenen. Zo’n verzet moet wel gemotiveerd zijn.

wettelijk huwelijk

Huwelijksvoltrekking

De huwelijksvoltrekking vindt plaats in de gemeente waar de aangifte is gebeurd, ten vroegste veertien dagen en ten laatste zes maanden na die aangifte.

Het is de burgemeester of de schepen van de burgerlijke stand die het huwelijk voltrekt. Toekomstige trouwers hebben de mogelijkheid geen, één, twee, drie of maximum vier getuigen aan te duiden om aanwezig te zijn bij hun huwelijksvoltrekking en de huwelijksakte mee te ondertekenen. Een getuige hoeft geen bloedverwant te zijn.

De ambtenaar van de burgerlijke stand leest een aantal artikels voor over de rechten en plichten van echtgenoten uit het burgerlijke wetboek. Van deze rechten en plichten kunnen de echtgenoten niet afwijken, ook niet bij een huwelijkscontract. De wederzijdse rechten en plichten zijn onder andere: samenwonen, trouw, hulp en bijstand.

Daarna vraagt de ambtenaar aan de trouwers of zij elkaar tot echtgenoot wensen te nemen. Zodra beide echtgenoten toegestemd hebben, verklaart de ambtenaar van de burgerlijke stand de trouwers in naam van de wet door het huwelijk verbonden.

De ambtenaar maakt dadelijk de huwelijksakte op. Deze akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.

De gehuwden krijgen een trouwboekje, waarin later bijvoorbeeld de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

Dit vind je misschien ook leuk…

Onze
mogelijkheden

Gratis verlovingsshoot – Reportage’s – Albums – Selfiebox – Prijzen

Huwelijksfotograaf

Klik hier voor meer info!

Portfolio huwelijk

Doe inspiratie en ideeën op!

Pin It on Pinterest

Share This